ประโยคตอบกลับ Email น่าจดไว้ใช้ทำงาน

การส่ง Email ในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นมากๆ กับการทำงานในโลกออนไลน์ปัจจุบัน เมื่อเราได้รับ Email ส่งมาถึง ไม่ว่าจะเป็นร้องขอความช่วยเหลือ การแจ้งให้ทราบ การถามให้ตอบ หรือบอกกล่าว เราในฐานะผู้รับ Email ก็ควรจะตอบกลับ แต่จะใช้ประโยคภาษาอังกฤษตอบกลับ Email แบบไหนให้ดูมีความหลากหลาย และเป็นมืออาชีพล่ะ? ไม่ต้องกังวลไป เรามีประโยคให้คุณได้จดและจำไปใช้ในที่ทำงานเพื่อง่ายและไวตอบกลับ มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีประโยคอะไรตอบกลับ Email น่าจดไว้ใช้งานบ้าง Thank you for your email about… Thank […]

Read Article →

วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขอ/ให้คำแนะนำ

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับการขอหรือให้คำแนะนำนั้นสามารถเขียนได้หลายแบบ โดยวันนี้เราได้นำแนวทางหรือวลีสำหรับการเขียนขอ/ให้คำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากดังนี้ แนวเขียน Email ภาษาอังกฤษ สำหรับการขอ/ให้คำนำ แบบเป็นทางการ In that case/if I had that problem, I would…. We ought to/ should could…. It is my professional opinion that you ought to… […]

Read Article →

วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูล

เมื่อพูดถึงการเขียนอีเมล์ในภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญส่วนใหญ่ในเนื้อหาอีเมล์อีกอย่างก็คือ รายละเอียดและเนื้อหาข้อมูลของอีเมล์ ดังนนั้นวันนี้มาดูแนวทางหรือวลีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆกันดังนี้   แนวการเขียน Email สำหรับขอข้อมูล Please let me know what procedure I should follow. Could you fill us in on…? Can I have the figures (for/from)…. How […]

Read Article →

วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษไว้ใช้เพื่อทำการร้องขอ (Making Requests)

ครั้งนี้มาดูวลีการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการร้องขอ หรือขอให้ผู้รับทำบางสิ่งบางอย่างให้เรา  (Making Requests) โยแน่นอนว่าจะมีทั้ง 2 แบบคือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือเรื่องที่ขอร้องด้วย ดังนี้ วลีเขียน Email ร้องขอแบบเป็นทางการ กรณีถามใครบางคนเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณ สามารถเขียนได้ประมาณว่า Could you do Jack’s part of the project. Would you mind sending me the…for… วลีเขียน Email […]

Read Article →