วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูล

เมื่อพูดถึงการเขียนอีเมล์ในภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญส่วนใหญ่ในเนื้อหาอีเมล์อีกอย่างก็คือ รายละเอียดและเนื้อหาข้อมูลของอีเมล์ ดังนนั้นวันนี้มาดูแนวทางหรือวลีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆกันดังนี้

 

แนวการเขียน Email สำหรับขอข้อมูล

 • Please let me know what procedure I should follow.
 • Could you fill us in on…?
 • Can I have the figures (for/from)….
 • How do these figures compare to…?

 

แนวการเขียน Email สำหรับ Comment

 • According to (a recent report/ the report on/ our client)…
 • Apparently, a recent report shows…
 • Supposedly…

 

แนวการเขียน Email สำหรับ สรุปข้อมูล

 • The bottom line is…..
 • The overriding trend is…
 • In general….
 • In summary….
 • Overall, things are looking positive/ negative/ good/ bad

 

แนวการเขียน Email สำหรับทิศทางของข้อมูล

 • This graph shows you…
 • Look at this graph….
 • This chart illustrates the figures…
 • This graphs you a break down of…