วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขอ/ให้คำแนะนำ

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับการขอหรือให้คำแนะนำนั้นสามารถเขียนได้หลายแบบ โดยวันนี้เราได้นำแนวทางหรือวลีสำหรับการเขียนขอ/ให้คำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากดังนี้

แนวเขียน Email ภาษาอังกฤษ สำหรับการขอ/ให้คำนำ แบบเป็นทางการ

  • In that case/if I had that problem, I would….
  • We ought to/ should could….
  • It is my professional opinion that you ought to…
  • What do you advise me to do?

 

แนวเขียน Email ภาษาอังกฤษ สำหรับการขอ/ให้คำนำ แบบไม่เป็นทางการ

  • (I think/ I really think) you should/ need to/ must… because
  • How about…?
  • What do you suggest?
  • What do you think I should do?