วลีเกี่ยวกับ Hang น่ารู้

โดยปกติแล้ว Hang เป็นคำกริยา แปลว่า แขว ห้อย หรือเกาะ แต่เมื่อนำคำว่า Hang มารวมกับคำอื่นๆ ที่ทำให้เป็นกริยาวลีแล้ว ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง

  • Hang about มีความหมายว่า รอ หรือ อยู่ใกล้ๆ แต่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย เช่น Come join us! We’re at the mall, just hanging about until Ann’s done with her haircut.
  • Hang back มีความหมายว่า จะอยู่ในสถานที่หลังจากที่คนอื่นๆทิ้งไว้ เช่น Go on ahead. I’m going to hang back and watch the boats for a while. It relaxes me.
  • Hang on มีสองความหมายดังนี้
    1. หมายถึง ถือบางสิ่งบางอย่างไว้แน่น ไม่ยอมปล่อย เช่น John was terrified on the roller coaster. Poor little guy was hanging on for dear life.
    2. หมายถึง บอกให้บางคนรอในระยะเวลาสั้นๆ ปกติจะใช้ตอนโทรศัพท์ เช่น I’d be happy to look into that for you. Could you hang out for a few minutes while I search the files?

 

  • Hang out (with someone) มีความหมายว่า ใช้เวลาจำนวนมากอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น Maree used to hang out with her brothers at the bowling alley every Friday night.