วลีกริยาเกี่ยวกับ Be

มาดูวลีกริยาที่เกี่ยวกับ Be ที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษกัน

 • Be along หมายถึง มาถึง เช่น I expect Jack will be along soon.
 • Be above มี 2 ความหมาย คือ
  1. ทำดีมาก เช่น I thought you said you were above there kinds of antics.
  2. อยู่เหนือกว่า
 • Be around หมายถึง ยังอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ เช่น I’ll be around for another hour or so.
 • Be around หมายถึง อยู่ใกล้ๆ เช่น You’re fun to be around.
 • Be in for หมายถึง จองจำ กักขัง เช่น My sister is in for armed robbery.
 • Be in on หมายถึง มีงานเลี้ยงฉลองในกลุ่มเล็กๆ เช่น He smiled a little to himself, as he was in on the plan.
 • Be on about หมายถึง พูดเกี่ยวกับ พูดถึง เช่น I had no idea what on earth you were on about when you started using those scientific terms.
 • Be there for หมายถึง สามารถให้การสนับหนุน หรือรอช่วยเหลือใครบางคนโดยเฉพาะคนที่ผ่านความอยากลำบากมา เช่น She knows that I’ll always be there for her.
 • Be with มี 2 ความหมาย คือ
  1. เห็นด้วยกับบางคน เช่น I’m sorry , I’m not be with you on this point.
  2. เข้าใจประเด็นหรือความหมายของใครบางคน เช่น I came in here disagreeing, but I’ve changed my mind, and now I’m with you on this.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.