วลีกริยาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Beat

มาเรียนรู้คำกริยาวลีที่เกี่ยวกับ Beat พร้อมตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้

  • Beat down มีความหมายว่า ตีปะทะ หรือ ชน ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ เช่น It was a ghastly morning, with the rain beating down in sheets.
  • Beat down มีความหมายว่า ต่อรองกับใครบางคนเพื่อให้ขายในราคาที่ถูกกว่า เช่น I managed to beat him down to half his original asking price.
  • Beat off มีความหมายว่า เสียเวลา เช่น I beat off at work all day; I didn’t get anything done.
  • Beat out มี 3 ความหมาย คือ
  1. ดับ ทำให้มอด เช่น He managed to beat the flames out with a blanket.
  2. เสียงของจังหวะเครื่องดนตรี เช่น กลอง ตัวอย่างประโยค คือ The drummer beat out a steady slow march.
  3. ความพ่ายแพ้ด้วยราคาเพียงเล็กน้อย เช่น She beat out three other contenders to claim the prize.
  • Beat up มี 2 ความหมาย คือ
  1. ทำร้ายด้วยความรุนแรง เช่น I got beaten up by thugs on my way home.
  2. รู้สึกผิดกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น Don’t beat yourself up over such a minor mistake.