รัฐประหาร ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรดี?

ช่วงนี้ขอตามเทรนบ้านเมืองเราหน่อยนะ ล่าสุดมีเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยมีการประการ รัฐประหาร เกิดขึ้น แน่นอนว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแตกตื่นกันพอสมควร เอาล่ะเกิดมีเพื่อนฝรั่งถามคำถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แน่นอนว่าเรานึกคำศัพท์ออกภาษาไทยว่า รัฐประหาร แต่ภาษาอังกฤษ นั้นใช้คำว่า
Coup d’etat = การรัฐประหาร, รัฐประหาร
มองไม่ผิดหรอก สะกดถูกแล้ว เป็นคำนามนะ อ่อแถมให้อีกคำ
Revolutionize = ปฏิวัติ
แต่ว่าคำว่า ปฏิวัติ เป็น กริยานะ
เอาล่ะวันนี้ก็ได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกตั้งสองคำแล้ว เย้!