รวมคำถามที่มีคำว่า Who ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

ประโยคคำถามที่มีคำว่า Who ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

Who am I? ฉันเป็นใครกัน?
Who are you? คุณคือใคร
Who is he? เขาคือใคร
Who is she? เธอคือใคร
Who is this? นี้คือใคร
Who is that? นั้นคือใคร
Who’s there? Who is it? ใครอยู่ตรงนั้น ใครกัน?
Who’s coming? ใครกำลังจะมา?
Who’s going? ใครกำลังจะไป?
Who wants coffee? ใครจะเอากาแฟบ้าง?
Who wants Pad Thai? ใครจะเอาผัดไทยบ้าง?
Who does that? ใครเป็นคนทำกัน?
Who wants to help? ใครต้องการใช้ช่วยบ้าง?
Who said that? ใครพูดมา? ใครเป็นคนบอก?
Who did it? ใครทำ?
Who won? ใครชนะ?
Who lost? ใครแพ้?
Who’s with me? ใครอยู่ข้างฉัน?
Who’s in? ใครเห็นด้วยบ้าง?
Who is on the phone? ใครกำลังถือสายอยู่?
Who is your best friend? ใครคือเพื่อนสนิทของคุณ?
Who do you like? คุณชอบใคร?
Who did you meet? คุณไปเจอกับใคร(อดีต)?
Who told you that? ใครบอกคุณแบบนั้น?
Who do you live with? คุณอยู่กับใคร?
Who know? ใครจะไปรู้?
Who are wrong? ใครผิด?
Who do you think of? คุณคิดถึงใคร?
Who do you want to meet? คุณอยากเจอกับใคร?
Who go with you? ใครไปกับคุณ?