รวบรวมคำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

หลายครั้งที่คนเราต้องได้มีโอกาสเขียนจดหมาย เขียนอีเมล์ โต้ตอบกับทั้งคนที่เรารัก ครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่ทางธุรกิจ การทำงาน ลูกค้า หัวหน้าต่างๆ เป็นต้น แต่องค์ประกอบสำคัญที่จดหมายหรือข้อความในอีเมล์ทุกฉบับต้องมีคือ คำลงท้าย โดยในภาษาไทยก็อาจจะเป็นคำว่า ด้วยรักและห่วงใย , คิดถึงเสมอ, ด้วยความเคารพ เป็นต้น ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีคำเหล่านี้มากมาย เราได้รวบรวมมาให้ไว้สำหรับเลือกนำไปใช้ได้ ดังนี้

 • Wishing you the best
 • Yearning for you
 • Thinking the best for you
 • Till then
 • My beloved
 • Till we meet again
 • Truly
 • Until we meet again
 • Until next time
 • Very truly yours
 • Waiting for you
 • With love
 • With all good wishes
 • Warmest greetings to all
 • Warmest Regards
 • Wishing you all the best of everything
 • With kind affection
 • With kindest personal regards
 • With warmth
 • With gratitude
 • With all best wishes
 • Thank you for your kindness and consideration
 • You’re in my prayers
 • You’re in my thoughts
 • Your friend
 • Yours truly
 • Yours faithfully
 • Yours sincerely
 • Yours regardless
 • Yours till the cat meows
 • Yours most sincerely
 • Yours always
 • Yours ever
 • Yours respectfully
 • Yours