มารู้จักคำว่าโรคระบาดภาษาอังกฤษกันเถอะ

เพื่อนๆทราบกันไหมว่า โรคระบาด นั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร มีนิยามความหมายว่ายังไงนะ

โรคระบาดเราสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Pandemic ซึ่งหมายถึงว่าโรคนั้นมีการระบาดไปแล้วทั่วโลก ตัวอย่างโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลก เช่นโควิด-19 ,โรคไข้หวัดนก, ไข้หวัดสายพันธุ์สเปน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีโรคประจำถิ่น หรือโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เราเรียกว่า Endemic ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่นั้นๆและมีอัตราการป่วยคงที่ ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือไข้มาลาเรียที่ระบาดเฉพาะในแอฟริกาใต้ เป็นต้น

โดยจะมีองค์กร World Health Organization หรือ WHO เป็นผู้ประกาศว่าการแพรระบาดของโรคนั้นจะเป็นโรคระบาด Pandemic หรือ โรคประจำถิ่น Endemic

ตัวอย่างการใช้คำว่า Pandemic และ Endemic ในประโยคและพาดหัวข่าวต่างๆ

Is America Prepared for the Pandemic After COVID-19?

COVID-19: What you need to know about the coronavirus pandemic.

From Epidemic to Pandemic to Endemic.

ทีนี้เพื่อนๆก็ทราบกันแล้วนะว่าโรคระบาด และ โรคประจำถิ่น ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ