มารู้จักคำว่าโรคระบาดภาษาอังกฤษกันเถอะ

เพื่อนๆทราบกันไหมว่า โรคระบาด นั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร มีนิยามความหมายว่ายังไงนะ โรคระบาดเราสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Pandemic ซึ่งหมายถึงว่าโรคนั้นมีการระบาดไปแล้วทั่วโลก ตัวอย่างโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลก เช่นโควิด-19 ,โรคไข้หวัดนก, ไข้หวัดสายพันธุ์สเปน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโรคประจำถิ่น หรือโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เราเรียกว่า Endemic ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่นั้นๆและมีอัตราการป่วยคงที่ ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือไข้มาลาเรียที่ระบาดเฉพาะในแอฟริกาใต้ เป็นต้น โดยจะมีองค์กร World Health Organization หรือ WHO เป็นผู้ประกาศว่าการแพรระบาดของโรคนั้นจะเป็นโรคระบาด Pandemic […]

Read Article →