มารู้จักกับ How come? มีประโยชน์นะ

ในการพูดภาษาอังกฤษ การรู้จัก Expression word s จะมีประโยชน์มากในการนำมาใช้ และวันนี้ก็มี คำว่า How come? มานำเสนอโดยคำนี้ ถือว่าเป็น common English expression ที่ควรรู้จักไว้จะดีมาก

ความจริงแล้ว How come? นั้นเป็นอีกวิธีการพูดว่า Why ? ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ แต่ถ้าต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบทางการก็แนะนำให้ใช้ why มากกว่า ลองดูตัวอย่างทั้ง 2 ประโยคนี้

  • Why did you miss your bus?
  • How come you missed your bus?

จะเห็นได้ว่า ทั้งสองประโยคแม้จะเขียนต่างกันแต่ในเชิงความหมายนั้นเหมือนกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ในขณะพูดภาษาอังกฤษนั่นเอง ดังนั้นมาดูโครงสร้างการใช้ How come?

How come + Subject + Verb + Objective
ตัวอย่าง

  • How come Dan didn’t come?
  • How come you take the bus?

จากโครงสร้างและตัวอย่างของ How come? เราสามารถนำไปปรับใช้กับประโยคในรูปแบบอื่นๆได้ และเมื่อฝึกฝนและใช้บ่อยจะทำให้เรานำคำว่า How come? มาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะพูดภาษาอังกฤษ และอย่างที่บอกว่า เป็น common English expression ที่ง่ายและควรรู้นั่นเอง