Should กับ Should have ต่างกันอย่างไร?

หลายคนบางครั้งเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ระหว่าง Should กับ Should have นั้นเวลาใช้แล้วมันต่างกันอย่างไร มีความหมายเหมือนกันไหม วันนี้มาทำความเข้าใจและดูตัวอย่างประโยคกันให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อครั้งต่อไปเวลานำไปใช้จะได้เข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ปกติ Should นั้น แปลว่า ควร , น่า , พึง ซึ่งเป็นกริยาช่วย ในขณะที่ Should have done นั้นจะมีความหมายว่า ควรจะทำ รู้อย่างงี้  มาลองดูตัวอย่างของ ทั้ง 2 […]

Read Article →

คู่ของ Come และ Go

คำศัพท์พื้นฐานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ อย่าง Go ที่แปลว่า ไป และ come  ที่แปลว่า มา นั้นเวลาใช้อาจจะสับสนกันบ้างเพราะภาษาอังกฤษนั้นมักจะมีคู่คำศัพท์ที่เราควรรู้ไว้เป็นแนวทางในการใช้งาน วันนี้จึงมีคู่ของ Come  และ Go  ที่ควรรุ้มาฝากกัน COME Come first Come direct Come to nothing Come to an end Come close Come […]

Read Article →

มารู้จักกับ How come? มีประโยชน์นะ

ในการพูดภาษาอังกฤษ การรู้จัก Expression word s จะมีประโยชน์มากในการนำมาใช้ และวันนี้ก็มี คำว่า How come? มานำเสนอโดยคำนี้ ถือว่าเป็น common English expression ที่ควรรู้จักไว้จะดีมาก ความจริงแล้ว How come? นั้นเป็นอีกวิธีการพูดว่า Why ? ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ แต่ถ้าต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบทางการก็แนะนำให้ใช้ why มากกว่า ลองดูตัวอย่างทั้ง 2 ประโยคนี้ Why […]

Read Article →