มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part1]

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า Present continuous (is/am/are + V.ing) นั้นเป็น tense กาลเวลาต่อเนื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นตอนนั้น แต่ก็จะมีกริยาบางคำไม่สามารถแสดงการกระทำได้ (action verb) หมายถึง ไม่สามารถเติม –ing สงสัยล่ะซิตัวอย่าง เช่น like แบบนี้ จะไม่ใช้ liking จาก they are liking. ต้องเป็น They like. แล้วทีนี้ จะรู้ได้ไงว่ามีกริยาคำไหนบ้าง ดังนั้นมาดูกัน

คำกริยาเหล่านี้จะไม่ใช้รูป Continuous tense

Love      Like        hate       want      need     prefer

Believe remember          Belong  contain consist

depend                seem    know     realize   suppose mean  understand

ตัวอย่างประโยค
Do you understand what I mean?
Nan doesn’t seem very happy at the moment.

ทีนี้มาดูเป็นประเด็นของคำที่ควรรู้นะ

Think

Think นั้นมีความหมาย 2 แบบหลัก คือ ความหมายว่า believe: เชื่อว่า เข้าใจว่า และความหมายว่า คิด พิจารณา ดังนั้นจึงมีข้อแม้ว่าหาก Think มีความหมาย believe: เชื่อว่า เข้าใจว่า จะไม่ใช้รูป Continuous tense

ตัวอย่าง  Think = เชื่อว่า เข้าใจว่า
I think you should sell your car.
What do you think will happen?

ตัวอย่าง  Think = คิด
I’m thinking of selling my car.
You look serious. What are you thinking about?

Have

Have ถ้าในความหมาย possess: มี เป็นเจ้าของ จะไม่ใช้รูป Continuous tense

ตัวอย่าง  Have = มี เป็นเจ้าของ
We’re enjoying our holiday. We have a nice room in the hotel.

แต่ในขณะที่  

We’re enjoying our holiday. We’re having a great time.
Can you ring me back in half an hour? I’m having dinner.

เอาล่ะพอหอมปากหอมคอก่อน เดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อในส่วนของ ประเด็นของคำที่ควรรู้นะ Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part 2]

โปรดติดตามต่อ….

>> มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part2]