มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part2]

จาก [Part1] มาดูกันต่อในส่วนของ ประเด็นของคำที่ควรรู้ ว่าอันไหน ไม่สมควรใช้ Continuous tense ชุดคำ See Hear Smell Taste  โดยปกติ See Hear Smell Taste จะใช้ Present simple โดยจะไม่ใช้ Present Continuous และจะใช้ Can ร่วม ในโครงสร้าง Can+ See/Hear/Smell/Taste […]

Read Article →

มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part1]

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า Present continuous (is/am/are + V.ing) นั้นเป็น tense กาลเวลาต่อเนื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นตอนนั้น แต่ก็จะมีกริยาบางคำไม่สามารถแสดงการกระทำได้ (action verb) หมายถึง ไม่สามารถเติม –ing สงสัยล่ะซิตัวอย่าง เช่น like แบบนี้ จะไม่ใช้ liking จาก they are liking. ต้องเป็น They like. แล้วทีนี้ จะรู้ได้ไงว่ามีกริยาคำไหนบ้าง […]

Read Article →

เจาะลึก Present Simple Tense ใช้ง่าย

Present Simple Tense เป็น tense พื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้ง่าย ใช้คล่อง หากแต่ เพื่อเพิ่มความรู้การใช้ง่ายใช้คล่องของ Present simple ให้แม่นให้เป๊ะยิ่งขึ้น ครั้งนี้มาเจาะลึก แบบ get deep into. จากที่เคยบอกไปแล้วว่า  Present Simple มีโครงสร้าง Subject + V1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ กิจวัตรประจำวัน และเหตุการณที่เป็นความจริงขณะพูด แต่เพื่อให้เพิ่ม know how […]

Read Article →