มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part2]

จาก [Part1] มาดูกันต่อในส่วนของ ประเด็นของคำที่ควรรู้ ว่าอันไหน ไม่สมควรใช้ Continuous tense

ชุดคำ See Hear Smell Taste

 โดยปกติ See Hear Smell Taste จะใช้ Present simple โดยจะไม่ใช้ Present Continuous และจะใช้ Can ร่วม ในโครงสร้าง Can+ See/Hear/Smell/Taste

ตัวอย่าง
Listen! Can you hear something?
This room smells. Let’s open a window.
She is selfish หรือ she is being selfish

รูป Present Continuous ของ be คือ I am being/she is being/you are being ซึ่งมีความหมายประมาณว่า ฉันกำลังแสดงพฤติกรรมอย่าง… หรือฉันกำลังแสดงตนอย่าง…. โดยจะพูดถึงคนบางคนที่แสดงลักษณะอย่างไร เท่านั้น

ตัวอย่าง
Teamy is being very nice to me at the moment. I wonder why.
แต่ในขณะที่หมายความว่าโดยทั่วไปไม่ใช่ขณะนั้น หรือขณะที่พูดก็จะใช้ Present simple

ตัวอย่าง
He never thinks about other people. He is very  selfish.
Look และ Feel
อาจจะใช้ Present simple หรือ Present Continuous ก็ได้เมื่อพูดถึงหรือถามถึงความรู้สึกของใครบางคนในขณะนั้น

ตัวอย่าง
How do you feel now?  หรือ  How are you feeling now?
You look well today. หรือ You are looking well today.