ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทำงง กับ Yes แปลว่าไม่ & ใช่ แปลว่า No?

ปกติเราจะรู้ความหมายของคำศัพท์ Yes นั้นแปลว่า ใช่ และ No  แปลว่า ไม่ แต่ทำไมเวลาตอบคำถามฝรั่งถึงได้ทำเอาคนไทยแบบเราปวดหัว ทำความหมายกลับกันไปหมด แล้วที่เคยเรียนมามันถูกไหม? อย่าพึ่งสับสน มาลองดูตัวอย่างประโยคคำถามและประโยคคำตอบดีๆ แล้วมาวิเคราะห์ไปด้วยกัน อ่ะ หายใจลึกๆ!(Take a deep breath! )

  • คำถามที่เป็นบวก Positive Questions

คำถาม Do you like me? (เธอชอบฉันไหม?)

คำตอบ

  • Yes , I do (ใช่ ฉันชอบเธอ)
  • No, I do not (ไม่ ฉันไม่ได้ชอบเธอ)

 

คำถาม You love me, don’t you?

คำตอบ

  • Yes , I do (ใช่ ฉันรักเธอ)
  • No, I do not (ไม่ ฉันไม่ได้รักเธอ)

 

  • คำถามที่เป็นลบ Negative Questions

คำถาม Don’t  you like me? (เธอไม่ชอบฉันใช่ไหม?)

คำตอบ

  • Yes , I do (ไม่ ฉันชอบเธอ)
  • No, I do not (ใช่ ฉันไม่ได้ชอบเธอ)

 

คำถาม You don’t love me, do you?

คำตอบ

  • Yes , I do (ไม่ ฉันรักเธอ)
  • No, I do not (ใช่ ฉันไม่ได้รักเธอแล้ว)

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับตัวอย่างของคำถามสองแบบ และคำตอบของคำถามทั้งสองแบบสังเกตเห็นอะไรไหม ถ้าลองมองดูๆดีๆ ว่าคำถามจะมี 2 ลักษณะคือเป็นคำถามในเชิงบวกและลบ ถ้าคำถามในเชิงบวกคำตอบที่ได้จึงตรงไปตรงมาว่า Yes คือ ใช่ และ No  คือไม่ แต่ในทางกลับกันถ้าคำถามมาในเชิงลบ ที่เป็นประโยค Negative คำตอบที่ได้จึงย้อนกลับในเชิงลบและสลับทำให้บางครั้งก็สับสนได้ไม่น้อย เพราะถามลบ คำตอบจึงได้ Yes คือไม่ แต่ ใช่ คือ No นั่นเอง