ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษที่ใกล้ตัวแบบกิจวัตรประจำวันทั่วไปที่เราทำกันดีกว่า หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Daily Routines นั่นเอง ตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่เช้าไปจนถึงเข้านอนเลยว่าในภาษาอังกฤษกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นพูดว่าอย่างไรบ้าง

 • ตื่นนอน จะใช้คำว่า Wake up
 • ล้างหน้า จะใช้คำว่า wash your face
 • อาบน้ำ จะใช้คำว่า take a shower
 • เป่าผม จะใช้คำว่า dry your hair
 • หวีผม จะใช้คำว่า brush your hair
 • รับประทานอาหารเช้า จะใช้คำว่า eat breakfast
 • แปรงฟัน จะใช้คำว่า brush your teeth
 • แต่งตัว จะใช้คำว่า get dressed
 • ไปห้องน้ำ จะใช้คำว่า go to bathroom
 • เก็บที่นอน จะใช้คำว่า make your bed
 • ไปโรงเรียน จะใช้คำว่า go to school
 • เรียนหนังสือ จะใช้คำว่า Study
 • รับประทานอาหารกลางวัน จะใช้คำว่า Have lunch
 • กลับบ้าน จะใช้คำว่า come home / get home
 • ทำการบ้าน จะใช้คำว่า do your homework
 • รับประทานอาหารเย็น จะใช้คำว่า Have dinner
 • อาบน้ำในอ่าง จะใช้คำว่า take a bath
 • เข้านอน จะใช้คำว่า go to sleep