ฝึกพูดประโยคอื่น แทน I don’t know

การพูดว่า ฉันไม่รู้ หรือ I don’t know อาจจะฟังดูห้วนๆ เพราะตรงเกินไป ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าได้รับคำตอบที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ หากแต่เรามาลองฝึกพูดประโยค I don’t know ที่ให้ความรู้สึกว่ารื่นหู หรือ มีความไพเราะ เพิ่มความเป็นมิตรให้คนฟังกันบ้าง มาดูกันว่าจะพูดว่า ฉันไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไงให้คนฟังรู้สึกดี

 • I’m not sure
 • I’ll find out and let you know.
 • I have no idea.
 • Let’s find out.
 • I can’t say for sure.
 • Hmm… I’ll look into it.
 • I don’t have a lot of information about that.
 • I’m not 100% sure about that.
 • What do you think?
 • That’s a good question!
 • I haven’t had time to think that through.
 • Here’s what I know…
 • I haven’t thought of it before.
 • I had trouble understanding.
 • Let me double check.

 

ลองนำประโยคเหล่านี้ไปใช้กันดู แทนประโยคว่า I don’t know จะช่วยทำให้คนฟังหรือรอฟังคำตอบจากคุณรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม