บอก Goodbye แบบทางการและไม่ทางการ

การบอกลาในภาษาอังกฤษนั้นปกติเราจะใช้ Goodbye ในการพูดบอกลา ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ยังมีการพูดบอกลาได้อีกหลากหลายวันนี้จะมาแนะนำกันโดยจะแบ่งเป็นการพูดแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกสถานการณ์

พูดแบบทางการ

 • Goodbye
 • Take care
 • Keep in touch
 • It was nice meeting you.
 • Say hello to your family for me.
 • Until tomorrow.
 • I enjoyed seeing you again.

พูดแบบไม่เป็นทางการ

 • Have a good one
 • Bye bye!
 • I’m off
 • So long
 • All right then
 • I must be going
 • Take it easy
 • Its getting late and I have got to go.

จากตัวอย่างการบอกลาภาษาอังกฤษทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการด้านบน ถือว่าเป็นแนวทางการนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ถ้าใครเบื่อที่จะพูด Goodbye ลองเลือกสักวลีด้านบนไปใช้กันได้