บอกให้ผู้อื่นโทรหาเป็นภาษาอังกฤษ

เคยไหมเวลาเราจะติดต่อใครบางคนแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ อาจจะเป็นเพราะผู้ที่เราติดต่อนั้นติดธุระบางอย่างไม่สามารถตอบกลับเราได้ทันทีทันใด เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะใช้วิธีฝากข้อความไว้ทาง อีเมล์บ้าง ฝากบอกคนอื่นบ้าง หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือบ้างเป็นต้น โดยอย่างไรก็ตามต้องมีประโยคให้ผู้ที่เราติดต่อนั้นโทรกลับหาเราด้วยนะถ้าว่าง แต่ประโยคที่เราจะบอกให้โทรกลับหาเราก็สามารถเขียนได้หลายแบบ มาดูประโยคเหล่านั้นกัน

Ways to ask someone to phone you:

  • Give me a bell tomorrow.
  • Give me a buzz tonight.
  • Give me a ring when you can.
  • Give me a shout later.

จากประโยคด้านบนเป็นการบอกให้ผู้ที่เราติดต่อโทรกลับหาเราในช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ได้เป็นทางการมากนักถ้าหากนำไปใช้แนะนำว่าให้ใช้กับเพื่อน คนสนิท หรือคนในครอบครัว เป็นต้น

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.