ที่เรียนภาษาใน เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

หลังเราเลือกแล้วว่าจะไปเรียนภาษาที่ Melbourne อย่างต่อมาเราต้องมาดูสถาบันและหลักสูตรว่าจะเรียนอะไร ที่ไหน ซึ่งก็มีให้เลือกอีกมากมาย สำหรับเราตั้งใจจะไปเรียนภาษาดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเรียน ภาษาอังกฤษทั่วไปหรือเรียกว่า General English แต่ก็มีตัวเลือกเยอะมาก เนื่องจากที่ออสเตรเลียมีการแบ่งระดับของสถาบันการสอนภาษาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามด้านล่างนี้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเรียงจากคุณภาพที่ดี เรียนภาษาจบแล้วสามารถต่อเข้ามหาลัยได้เลย แต่ก็ราคาจะสูง ในขณะที่กลุ่มท้ายจะราคาถูกแต่ก็คุณภาพตามราคา มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากแต่ละกลุ่มก็จะมีผลต่อการยื่นขอวีซ่าด้วย ถ้าคนที่เลือกเรียนกลุ่ม 1 ก็จะมีการพิจารณาการขอวิซ่าง่ายกว่าคนที่เลือกเรียน กลุ่ม3 มาดูกันว่าสถาบันแต่ละที่อยู่ในกลุ่มไหนบ้าง แล้วแต่ละกลุ่มมีข้อเปรียบเทียบกันอย่างไรบ้าง

กลุ่ม 1 = ส่วนใหญ่เป็นศูนย์ภาษาในมหาลัย ราคาก็จะสูง อยู่ที่ $AUD 300-500 ต่อสัปดาห์ แต่คุณภาพดีการันตี ไม่เสี่ยง และสามารถเรียนต่อมหาลัยได้ โดยจะเรียน 5 วันต่อสัปดาห์ มีงานการบ้านเยอะจริงจังเลย คือแบบว่าคนที่ไปเรียนที่นี่ต้องได้แน่ๆ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคล ตัวอย่างสถาบัน เช่น RMIT , Swinburne University, Deakin University , Monash University เป็นต้น

กลุ่ม 2 = เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน ที่ราคากลางๆ อยู่ที่ $AUD 200-300 ต่อสัปดาห์ เน้นแค่เรียนภาษาไม่ได้จะต่อมหาวิทยาลัย อาจจะเรียน 4 วันต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่สถาบันเหล่านี้จะอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เลยเดินทางสะดวกมาก แต่ก็คนไทยก็จะเยอะพอสมควร เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่น Embassy CES,Discover English , Kaplan College, Academia , APC เป็นต้น

กลุ่ม 3 = เป็นสถาบันสอนภาษาเช่นกัน แต่ราคาจะถูกมาก อยู่ที่ $AUD 150-220 ต่อสัปดาห์ ดังนั้นคนไทยจะเยอะมากเป็นพิเศษ เนื่องจากบางที่เรียน แค่ 2-3 วัน นักเรียนไทยหลายคนจึงลงเรียนสถาบันเหล่านี้เพราะจะได้มีเวลาไปทำงานเก็บเงิน แต่ก็จะไม่ค่อยได้ฝึกภาษากันอย่างเต็มที่ เนื่องจากที่เรียนก็มีเพื่อนคนไทยเยอะแล้ว ไปทำงานร้านอาหารไทยอีกก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
มีสถาบันหลายที่ให้เราได้ตัดสินใจ ซึ่งการเลือกจะเรียนแต่ละที่ก็มีปัจจัยที่เราคำนึงถึงดังนี้
-สถานที่เรียน : เราไม่อยากอยู่ในเมืองมากๆ แต่ก็ไม่อยากอยู่บ้านนอกมาก
-นักเรียนที่เรียน : เราอยากเรียนในที่คนไทยไม่เยอะ มีเพื่อนหลายๆชาติ เราจะได้ฝึกภาษาจริงๆและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อน นานาชาติด้วย
-ราคา :ค่าเรียนไม่อยากสูงมาก แต่ก็ไม่ได้อยากเรียนในที่ราคาถูกแล้วคุณภาพก็ตามราคาขนาดนั้น เพราะไปทั้งทีก็อยากไปแล้วได้เรียนจริงๆ ครูมีคุณภาพ มีสิ่งสนับสนุนให้เราได้ภาษาอังกฤษ
-การเดินทาง : จริงแล้วสถานที่เรียนกับการเดินทางก็ต้องสัมพันธ์กัน เพราะเราจะได้เดินทางสะดวก
-ความเสี่ยงในการขอวีซ่า : เราต้องการเรียนในสถาบันที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่ายื่นวีซ่าไปแล้วต้องผ่าน มีความเสี่ยงไม่ผ่านน้อยสุด

จากเงื่อนไขของเราด้านบน เราจึงตัดสินใจเลือกเรียนภาษาในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและคุณภาพสูง แต่ถึงแม้ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยอมรับได้

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Qualify (V.) มีคุณสมบัติ
Quality (N.) คุณภาพ
Qualification (N.) คุณสมบัติ
Qualifier (N.) รอบคัดเลือก , ผู้ที่มีคุณสมบัติ