ทำไมต้องใช้ Tag Questions

Question-mark-colourful
ในบทความนี้จะมาอธิบายถึงจุดประสงค์ของการ tag questions สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก tag questions ก็สามารถอ่านได้ที่บทความนี้นะ

การถามโดยใช้ tag questions มีด้วยกัน 2 แบบก็คือ
1. Positive statements with negative tags
ถ้าเราถามคำถามด้วย Negative tag question นั้นหมายถึงว่าเราคาดหวังคำตอบที่เป็น positive เช่น
คำถาม: It’s raining out, isn’t it?
คำตอบที่เราคาดหวัง: Yes, it is.

2. Negative statements with positive tags
ในทางตรงกันข้ามถ้าเราถามคำถามด้วย Positive tag question นั้นหมายถึงว่าเราคาดหวังคำตอบที่เป็น negative ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการยืนยันในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องหรือเปล่า เช่น
คำถาม: You don’t eat all the cake, do you?
คำตอบที่เราคาดหวัง: No, I don’t.

ทีนี้เราก็รู้จักการถามปละจุดประสงค์ที่ใช้ tag questions กันแล้วนนะ ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกกับการใช้งาน tag questions หน่อยนะว่า บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคนทางอเมริกาหรือคนที่พูด ภาษาอังกฤษแบบ American ใช้งาน tag questions กันสักเท่าไร รู้ไหมว่ามีการวิจัยออกมาว่า คนที่พูด ภาษาอังกฤษ แบบ British นั้นใช้ tag questions มากกว่าที่พูด ภาษาอังกฤษ แบบ American ถึง 9 เท่า นั้นเอง