ทำไมต้องใช้ Tag Questions

ในบทความนี้จะมาอธิบายถึงจุดประสงค์ของการ tag questions สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก tag questions ก็สามารถอ่านได้ที่บทความนี้นะ การถามโดยใช้ tag questions มีด้วยกัน 2 แบบก็คือ 1. Positive statements with negative tags ถ้าเราถามคำถามด้วย Negative tag question นั้นหมายถึงว่าเราคาดหวังคำตอบที่เป็น positive เช่น คำถาม: It’s raining out, […]

Read Article →

Question Tags!!

Question Tags คือ ประโยคคำถามรูปหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Statement และ tag ซึ่งผู้ถามจะใช้เพื่อถามความเห็นของผู้ฟัง ซึ่ง Question Tags มี 2 ประเภท 1. Negative, Affirmative Tag? …ใช่ไหม? ใช้เมื่อต้องการความเห็นไม่เห็นด้วยของผู้ฟัง ตัวอย่าง You won’t smoke, will you?   (No, […]

Read Article →