ถ้ามีคนพูดขอโทษคุณเป็นภาษาอังกฤษคุณจะตอบว่า….?

เราทุกคนรู้ว่าถ้าทำผิดและรู้ตัวว่าผิดก็จะต้องขอโทษซึ่งคำขอโทษในภาษาอังกฤษ ก็มีหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นคำว่า I’m sorry  ประมาณนี้ถูกไหม แล้วถ้าอยู่ดีๆมีคนผิดมาขอโทษคุณ ในฐานะที่คุณก็เข้าใจและยอมรับได้จะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน

ประโยคยอมรับคำขอโทษ (Accept Apologies):

 • That’s all right.
 • Never mind.
 • Don’t apologize.
 • It doesn’t matter.
 • Don’t worry about it.
 • Don’t mention it.
 • It’s okay.
 • I quite understand.
 • You couldn’t help it.
 • Forget about it.
 • No harm done.
 • No worries.
 • It’s fine.
 • Please don’t let it happen again.
 • No problem!
 • Apology accepted.