ถ้าจะพูดว่า “เห็นด้วย” ในภาษาอังกฤษพูดแบบไหนดีนะ?

การจะพูดว่า ฉันเห็นด้วย ในภาษาอังกฤษนั้นมีได้หลายคำ แต่ที่นิยมเห็นกันบ่อยก็ คือ I agree แปลตรงตัวเลยว่า ฉันเห็นด้วย แต่คำว่าเห็นด้วยไม่ได้มีเพียงแค่ I agree ยังสามารถพูแบบอื่นได้อีกหลากหลายแบบดังนี้

 • So do I
 • Definitely
 • Yup/Yep/Yeah
 • That’s right
 • Exactly!
 • No doubt about it
 • We’re in accord
 • I agree with you
 • Absolutely!
 • Affirmative
 • Agreed
 • You got it
 • I think you are totally right about that.
 • You look the words right out of my mouth
 • I feel that way too
 • You’re so right
 • Our thoughts are parallel
 • That’s just what I was thinking
 • I could not have said it any better

จะเห็นได้ว่าเราสามารถ พูดว่าเห็นด้วยได้อีกหลายแบบเลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดแค่ I agree ได้เพียงอย่างเดียว ลองฝึกนำไปใช้ให้หลากหลายแล้วทักษะภาษาอังกฤษของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มั่นใจขึ้นเรื่อยๆ