ถ้าจะพูดว่า “เห็นด้วย” ในภาษาอังกฤษพูดแบบไหนดีนะ?

การจะพูดว่า ฉันเห็นด้วย ในภาษาอังกฤษนั้นมีได้หลายคำ แต่ที่นิยมเห็นกันบ่อยก็ คือ I agree แปลตรงตัวเลยว่า ฉันเห็นด้วย แต่คำว่าเห็นด้วยไม่ได้มีเพียงแค่ I agree ยังสามารถพูแบบอื่นได้อีกหลากหลายแบบดังนี้ So do I Definitely Yup/Yep/Yeah That’s right Exactly! No doubt about it We’re in accord I agree […]

Read Article →

ชุดคำที่พูดว่า “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคู่สนทนาได้หลายแบบ นอกเหนือจากคำว่า Agree และ Disagree ดังนั้นครั้งนี้มาลองดูชุดคำพูดหรือข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ได้ในการสนทนาเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นในมุมของเราว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นกับเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่ Agree ( เห็นด้วย ) Disagree (ไม่เห็นด้วย) ·         I think so too. ·         So do I. ·         Me too. ·         I do too. […]

Read Article →