ตรวจสุขภาพสำหรับทำวีซ่านักเรียนออสเตรเลียด้วย eMedical

หลังจากยื่นวีซ่าออนไลน์แล้วเราสามารถไปตรวจสุขภาพได้เลยนะ เพราะเค้าจะมีเอกสาร Health Examination ให้เราทาง E-mail หลังจากเราสมัครไป โดยก่อนไปตรวจสุขภาพเราต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. ใบตรวจสุขภาพ Health Examination
2. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ID card)

จากนั้นเราสามารถโทรเข้าไปนัดกับทางโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตรับรองก่อนไปตรวจสุขภาพ ซึ่งสามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียรับรองได้ด้านล่าง

ภาคกลาง
BNH Hospital
Tel : (+662) 686-2700
Website : www.BNHhospital.com

Bangkok Hospital
Tel.(+66) 2310-3000
Website : www.bangkokhospital.com

Internatonal Organization for Migration (IOM)
Tel : (+662) 234-7950 or ext 7951, 7952, 7953, 7954
Website : http://th.iom.int/

ภาคเหนือ
Chiangmai Ram Hospital
Tel : +66 53 920 300
Website : www.chiangmairam.com

ภาคใต้
Bangkok Hospital Phuket
Tel : +66 76 25 4421
Website : www.phukethospital.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Aek Udon International Hospital
Tel : +66 42 342 555
Website : www.aekudon.com

โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพ ประมาณ 2000-3000 บาท

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Examination (N.) แปลว่า การตรวจสอบ
Health check up แปลว่า การตรวจสุขภาพ