จับคู่ in, on, at กับชุดคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

บุพบท in , on , at  เป็นเรื่องง่ายที่ชวนสับสนอยู่บ่อยครั้ง เพราะเชื่อว่าหลายคนมักจะใช้ผิดคู่บ้าง สลับบ้าง หรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ in หรือ on หรือ at  กันแน่ เพื่อลดการสับสนไปมากกว่านี้ วันนี้มาดูคู่ in , on , at  กันให้ชัดเจนไปเลยว่าใครคู่ใครกันแน่ ยิ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในชีวิตประจำวันของเราก็จะได้จดจำและเรียนรู้อย่างถูกวิธีไปเลย มาดูคู่บุพบทในชีวิตประจำที่ใช้บ่อยๆกัน

IN

 • in the sky
 • in a row
 • in Silom street
 • in the newspaper
 • in a lift (elevator)
 • in a helicopter
 • in a boat
 • in a car
 • in a taxi

ON

 • on the way
 • on the left, on the right
 • on a horse, on an elephant
 • on the radio, on television
 • on a bicycle
 • on a motorbike
 • on a bus
 • on a train
 • on a plane
 • on a ship

 

AT

 • at school
 • at work
 • at home
 • at reception
 • at the side
 • at the top
 • at university