จะบอกว่าไม่สบายเป็นภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร?

โดยปกติแล้วเรารู้แต่ว่า ป่วย ไม่สบายจะใช้คำศัพท์พวกsick ,ill แต่รู้ไหมว่านอกจากคำศัพท์เหล่านี้แล้ว ประโยคหรือสำนวนในการจะพูดว่าฉันป่วย ฉันไม่สบาย รู้สึกไม่ค่อยดีเลย มีอีกหลายสำนวนที่จำเป็น ควรจดจำนำไปใช้ได้ในหลายๆ สถานการณ์ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างI don’t feel well. ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
I feel sick.ไม่ค่อยสบายเยอะขึ้น (กินยา)
I am sick ไม่สบายหนัก (ไปหาหมอ)
I am ill ไม่สบายหนักมากๆ
I’ve got flu ฉันเป็นไข้หวัดใหญ่
นอกจากนี้ยังมีประโยคอื่นๆอีกที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น

I feel unwell.
I feel bad. My head hurts so much.
I feel horrible, awful
I don’t feel great.
I am not feeling well
I am not feelinggreat
I am not feelinggood.

ได้ประโยคตัวอย่างไปใช้เยอะเลย ลองนำไปฝึกใช้กันดู