คู่ Get & Take

ครั้งนี้ขอนำเสนอคู่ของ Get และ Take ว่าปกติแล้ว จะใช้ Get ได้กับคำไหนบ้าง และเราจะใช้ Take คู่กับคำแบบไหนมาดูกันเลย

Get

 • Get lost
 • Get fired
 • Get a job
 • Get a life
 • Get home
 • Get ready
 • Get started
 • Get married
 • Get divorced
 • Get permission
 • Get the picture
 • Get a promotion
 • Get the message

Take

 • Take part in something
 • Take time
 • Take a look
 • Take a bath
 • Take a shower
 • Take a break
 • Take a chance
 • Take a picture
 • Take a seat
 • Take a taxi
 • Take a notes
 • Take care
 • Take advantage of somebody