คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง “เหตุ-ผล”


 

ในภาษอังกฤษมีคำเชื่อมหลายคำที่ควรรู้ หลายคำ และในบทความนี้จะเสนอคำเชื่อมที่นำมาใช้ในการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับประโยคที่เป็นเหตุและเป็นผล ไว้สำหรับเชื่อเนื้อความ ประโยค และไอเดียของภาษาอังกฤษที่เราต้องการจะสื่อในแต่ละครั้ง อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าคำเชื่อมในบทความนี้เป็นเรื่องของเหตุ หรือสาเหตุ (Cause) และ ผลกระทบ (Effect) มาดูคำเชื่อมของทั้ง 2 ชุดกันเลยพร้อมความหมาย

Cause = สาเหตุ

 • For แปลว่า เพราะ ,ด้วยว่า
 • Because แปลว่า เหตุผล เพราะ ,ด้วยว่า, เนื่องจากว่า
 • Since แปลว่า เนื่องด้วย, เนื่องจาก ,โดยเหตุที่
 • As แปลว่า ตาม ,เนื่องจาก ,เพราะ
 • Because of แปลว่า เหตุ ,เพราะว่า
 • To cause แปลว่า ก่อให้เกิด

Effect = ผลกระทบ

 • So แปลว่า ดังนั้น
 • As a result แปลว่า ผลที่ตามมา
 • As a consequence แปลว่า เป็นผลให้
 • Therefore แปลว่า ดังนั้น จึง
 • Thus แปลว่า ด้วยเหตุนี้ ดังนั้น
 • Consequently แปลว่า ดังนั้น จึง
 • Hence แปลว่า ดังนี้ ดังนั้น เพราะฉะนั้น
 • To result/ consequence of แปลว่า ผล / ผลของ
 • To result in แปลว่า ส่งผลให้
 • To affect แปลว่า ที่จะส่งผลกระทบต่อ