คำเกี่ยวกับแต่งงาน “Married “

To married (verb) การแต่งงานเป็นกริยา

ตัวอย่าง

I am married.
I will get married.

Marriage (noun)
Party = reception

ก่อนที่แต่งงานจะต้องมีการหมั้นกันก่อน คำว่าหมั้นภาษาอังกฤษ คือ  Engaged = to promise to marry
I’m engaged.

บางครั้งคู่แต่งงานหลายคู่ก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ยาวนาน อาจจะคำว่า Separated แปลว่า แยกกันอยู่แต่ในทางกฎหมายยังคงเป็นสามีภรรยากัน

ตัวอย่าง
I am separated.
แต่ถ้าหากว่าจะใช้คำว่าหย่าล้าง ก็ต้องเป็นคำว่า divorced = หย่าร้าง
ตัวอย่าง
I am divorced.
Get a divorced.