คำว่า Period แปลว่าอะไรได้บ้างนะ

มีใครสังเกตหรือทราบกันไหมว่าคำว่า Period นั้นสามารถแปลได้หลากหลายความหมายเลย ไม่ว่าจะเป็น

Period แปลว่าได้ว่า ระยะเวลา ช่วงเวลา คาบเวลา

Period แปลว่า ประจำเดือนหรือรอบเดือนของผู้หญิง

Period แปลได้ว่า จุด Full Stop (.) ในประโยค ซึ่งหมายถึงว่า จบประโยค จบแล้วนะ คำไหนคำนั้น เข้าใจนะ ซึ่งเรามักจะสังเกตได้ว่าในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ British มักจะเรียก จุด (.) ว่า Full stop แต่ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน US จะเรียก จุด(.) ว่า Period นั้นเอง

ตัวอย่างการใช้ Period ในความหมายว่า ระยะเวลา ช่วงเวลา คาบเวลา

They covered a period of ten years.
Within this period, Somchai had dropped 100,000 baht.
It’s a long period of time.

ตัวอย่างการใช้ Period ในความหมายว่า ประจำเดือนหรือรอบเดือนของผู้หญิง

My period is late this month I’m kind of worried about it.
I’m on my period.

ตัวอย่างการใช้ Period ในความหมายว่า จุด Full Stop (.)ในประโยค ซึ่งหมายถึงว่า จบประโยค จบแล้วนะ คำไหนคำนั้น เข้าใจนะ

If you want something, go get it, period.
You are not leaving the home tonight, period.

ยังไงก็ลองเอาคำว่า Period ไปฝึกพูดฝึกเขียนในประโยคกัน เวลาใช้งานจริงๆจะได้ใช้งานได้ถูกต้องละที่สำคัญทำให้เราจำได้ไม่ลืมอีกด้วย