คำว่า “ใหญ่” ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแต่ “Big” นะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างคำว่า “ใหญ่” นั้นส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแค่ Big แต่ความจริงแล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหลายคำสามารถใช้แทนคำว่า Big ได้ วันนี้มาดูกันว่าคำเหมือนของ Big มีอะไรบ้าง

  • Towering (adj.) แปลว่า สูงตระหง่าน
  • Huge (adj.) แปลว่า มหึมา, มหาศาล, ใหญ่, เบ้อเร่อ
  • Large (adj.) แปลว่า ใหญ่, กว้าง, มหึมา, มหา
  • Gigantic (adj.) แปลว่า มโหฬาร , ใหญ่โต โอฬาร
  • Mammoth (adj.) แปลว่า มหึมา, ใหญ่โต
  • Enormous (adj.) แปลว่า มหาศาล, อะร้าอร่าม
  • Massive (adj.) แปลว่า มาก, สูงใหญ่, ใหญโต
  • Giant (adj.) แปลว่า สูงใหญ่, เทิ่ง, เป้ง (คำนาม แปลว่า ยักษ์)

จากคำเหมือนของ Big ที่แปลว่าใหญ่ สามารถใช้คำเหล่านี้ทดแทนกันได้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ แต่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ทุกคำจะเป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective หมดเลย เพราะคำว่า ใหญ่ เป็นคำคุณศัพท์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะนำคำศัพท์ที่หลากหลายไปใช้ แต่ก็อย่าลืมตำแหน่งของคำด้วยว่าทำหน้าที่อะไร เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้หลากหลายขึ้น มีหคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากต้องเขียนประโยคที่ต้องใช้คำที่ความหมายเหมือนกันแต่ไม่อยากใช้คำซ้ำก็สามารถดึงไปใช้ได้ง่าย ช่วยทำให้เราเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้หลากหลายและดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะ