คำว่า “ใหญ่” ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแต่ “Big” นะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างคำว่า “ใหญ่” นั้นส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแค่ Big แต่ความจริงแล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหลายคำสามารถใช้แทนคำว่า Big ได้ วันนี้มาดูกันว่าคำเหมือนของ Big มีอะไรบ้าง Towering (adj.) แปลว่า สูงตระหง่าน Huge (adj.) แปลว่า มหึมา, มหาศาล, ใหญ่, เบ้อเร่อ Large (adj.) แปลว่า ใหญ่, กว้าง, มหึมา, มหา Gigantic (adj.) […]

Read Article →

Large กับ Big รู้ไหมว่าใครใหญ่?

ไหนใครว่าใหญ่ Large หรือ Big?   คำตอบคือ ไม่มีใครใหญ่กว่ากันนะ ทั้ง 2คำนี้สามารถใช้แทนกันได้ แต่ว่า คำว่า Big จะมีอีกความหมายอีกอันหนึ่งด้วยคือ Important ความสำคัญนั้นเอง   ตัวอย่างถ้าใช้กับ คำว่า Family Large family or a Big family   Large family หมายถึง ครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน […]

Read Article →