คำว่า น่าสนใจ นอกจาก Interesting ใช้คำไหนได้อีกบ้าง?

โดยทั่วไปถ้าเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความน่าสนใจ น่าดึงดูดใจ ในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำศัพท์ว่า Interesting โดยคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เรารู้จักและใช้มาโดยตลอดในชีวิตประจำวัน แต่จะดีสักแค่ไหนเมื่อเราสามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลายขึ้น อย่างคำว่า น่าสนใจ ก็ยังมีคำอื่นที่สามารถใช้แทนหรือมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้

  • Engrossing หมายถึง ที่น่าสนใจ น่าดึงดูด เช่น Her story was engrossing that I lost track of time.
  • Absorbing หมายถึง       ซึ่งดึงดูดใจ เช่น He gave an absorbing account of his childhood.
  • Enthralling หมายถึง       ที่ทำให้เป็นทาส เช่น She told an enthralling story about her life in rural Alaska.
  • Riveting หมายถึง       โลดโผน เช่น This action movie is riveting.
  • Compelling หมายถึง       จับใจ เช่น Her eyes are very compelling.
  • Intriguing หมายถึง       ที่น่าสนใจ เช่น Harry is an intriguing man.
  • Fascinating หมายถึง เป็นที่ดึงดูด เช่น This is fascinating book. I can’t put it down!
  • Captivating หมายถึง ชวนมอง มีเสน่ห์ เช่น His speech was captivation.
  • Engaging หมายถึง       น่ารัก ต้องตาต้องใจ เช่น This class is extremely engaging.