คำว่าขี้เกียจไม่ได้มีแค่ Lazy!

เชื่อว่าในตัวเราทุกคนต้องมีความขี้เกียจแฝงอยู่ในตัวอยุ่แล้ว แต่จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความอดทนของแต่ละคน โดยคำว่าขี้เกียจในภาษาอังกฤษเราจะนึกถึงคำศัพท์ว่า Lazy เป็นคำศัพท์แรกที่ลอยเข้ามาในหัวถูกไหม? แต่รู้ไหมว่าฝรั่งเค้าก็มีคำศัพท์อื่นๆอีกหลายคำที่สื่อหรือพูดถึงตัวแทนความขี้เกียจได้เหมือนกันนะ วันนี้เราจึงรวบรวมคำศัพท์เหล่านนั้นมาฝากกันเก็บไว้แป็นความรู้ภาษาอังกฤษกัน

  • Bone idle แปลว่า กระดูกไม่ได้ใช้งาน ก็ขี้เกียจนั่นแหล่ะ เช่น She’s a ver able student, she’s just bone idle.
  • Passive แปลว่า อยู่เฉยๆ เช่น He’s very passive in the relationship.
  • Inert แปลว่า เฉื่อย เกียจคร้าน เช่น The narrative inert and sloppy, as if the author had been writing half-asleep.
  • Shiftless แปลว่า เกียจคร้าน เช่น He thought the whole family was shiftless and dishonest.
  • Workshy (British) แปลว่า อายที่จะทำงานก็หมายถึง เกียจคร้าน คนอังกฤษนิยมใช้คำนี้ เช่น Workers are often workshy because of the UK’s generous benefit system.
  • Sluggish แปลว่า อืด เช่น A heavy lunch makes me sluggish in the afternoon.
  • Inactive แปลว่า เฉื่อยชา เช่น it’s bad for your health to be physically inactive.