คำนามคืออะไร ? [Part1]

คำนามคือคำที่ให้ความหมายหลัก เป็นได้ทั้ง ประธาน กรรม และส่วนเติมเต็ม ซึ่งคำนามที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็พวก คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าคำนามนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้

  1.        Proper Nouns.
  2.        Common Nouns.  
  3.        Collective Nouns.

แล้วแต่ละประเภท มันเป็นอย่างไร และมีลักษณะเด่นแบบไหน มาดูกัน

  1. 1.       Proper Nouns.  หรือ วิสามานยนาม  คำนามที่เป็นชื่อเรียกเฉพาะของ คน สัตว์ สิ่งของ

Person: Peter, Manee, Jack, Nat, Nan

City: New York, Bangkok

Country: Thailand

Brand: Mitsubishi, Samsung, LG

Film:  Titanic

ข้อสังเกตคำนามประเภทนี้จะเป็นอักษรตัวพิพม์ใหญ่ ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนของประโยคก็ตาม และชื่อเฉพาะไม่จำเป็นต้องแปลดูบริบทรอบข้างเอาก็ได้

สำหรับ Common Nouns  และ Collective Nouns ติดตามมาอ่านต่อได้ที่ คำนามคืออะไร ? [Part2] และ [Part3]