คำนามคืออะไร ? [Part2]

Common Nouns. หรือ สามานยนาม เป็นคำนามทั่วๆไป เช่น bird, cat , home, sky เป็นต้น แต่คำนามประเภทนี้ ยังแบ่งได้อีกนะ 2.1 Countable Noun เป็นคำนามที่สามารถนับได้เป็นจำนวน จะมีทั้งเป็นรูปเอกพจน์และพหูพจน์ 2.2 Uncountable Noun คำนามนับเป็นจำนวนไม่ได้ แต่สามารถบอกปริมาณมากน้อยได้ ซึ่งยังแบ่งได้อีก             – Mass Noun เป็นคำนามพวกมวลสาร […]

Read Article →

คำนามคืออะไร ? [Part1]

คำนามคือคำที่ให้ความหมายหลัก เป็นได้ทั้ง ประธาน กรรม และส่วนเติมเต็ม ซึ่งคำนามที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็พวก คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าคำนามนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้        Proper Nouns.        Common Nouns.          Collective Nouns. แล้วแต่ละประเภท มันเป็นอย่างไร และมีลักษณะเด่นแบบไหน มาดูกัน 1.       Proper Nouns. […]

Read Article →