คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Infinitive

Infinitive เป็น พื้นฐานของคำกริยาที่มี to เช่น to eat , to go, to get เป็นต้น ซึ่งในประโยคภาษาอังกฤษก็จะมีคำกริยาบางคำที่จะตามด้วย Infinitive เสมอ มาดูคำกริยาที่ควรรู้พร้อมตัวอย่างประโยค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

คำกริยาที่ตามด้วย Infinitiveตัวอย่างประโยค
AgreeShe agrees to do business.
AskHe ask to help his mother.
DecideI decided to start a business.
ExpectShe expects to get a raise this month.
GetShe gets to travel a lot for work.
HappenHe happens to know your brother.
HopeShe hopes to get a good job.
IntendThey intend to play the piano as a child.
LearnI learn to play the piano as a child.
PlanHe plans to see you tomorrow.
PromiseShe promised to help me.
RefuseHe refuses to clean his room.
WantThey want to play soccer after work.