ความแตกต่างระหว่าง Try to… และ Try…+V.ing

เรื่องระหว่าง Try to… และ Try…+V.ing มักเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนสับสนทุกครั้งว่า ทั้ง 2  แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร ครั้งนี้เรามาดูคำอธิบายและตัวอย่างให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันต่างกันตรงไหนและใช้เมื่อไหร่บ้าง

Try to… = something difficult หมายถึงพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่อยากลำบาก  (Try to do something)

ตัวอย่าง

  • They try to clean a room, but it’s very hard. พวกเขาพยายามทำความสะอาดห้องแต่มันยาก
  • Please don’t make so much noise. I’m trying to sleep. กรุณาอย่าส่งเสียงดัง ฉันพยายามจะนอนให้หลับ
  • I tried to finish my report all night. ฉันพยายามจะทำรายงานของฉันให้เสร็จทั้งคืน

 

Try…+V.ing = something new หมายถึงลองสิ่งใหม่ ลองทำ (Try doing something)

ตัวอย่าง

  • I’ll try learning new languages. ฉันจะลองเรียนภาษาใหม่ๆ
  • Try using earplugs if your husband snores. ลองใช้หูฟังถ้าสามีของคุณนอนกรน
  • If your wife is angry with you, try saying sorry. ถ้าภรรยาของคุณโกรธคุณ ลองพูดขอโทษ

 

จะเห็นได้ระหว่าง Try to… และ Try…+V.ing นั้นต่างกันที่ความหมายหรือเป้าหมายในการสื่อสาร ถ้าต้องการจะบอกว่าต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ยากมาก ต้องอดทน ต้องพยายามก็ให้ใช้โครงสร้าง Try to do something แต่ถ้าหากต้องการจะสื่อถึงลองทำอะไรใหม่ๆ ลองดู ก็ให้ใช้โครงสร้าง Try doing something นั่นเอง