ความแตกต่างระหว่าง Try to… และ Try…+V.ing

เรื่องระหว่าง Try to… และ Try…+V.ing มักเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนสับสนทุกครั้งว่า ทั้ง 2  แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร ครั้งนี้เรามาดูคำอธิบายและตัวอย่างให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันต่างกันตรงไหนและใช้เมื่อไหร่บ้าง Try to… = something difficult หมายถึงพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่อยากลำบาก  (Try to do something) ตัวอย่าง They try to clean a room, but it’s very […]

Read Article →

กริยาอะไรบ้างห้ามใช้กับ Present Continuous

โครงสร้างของประโยค Present Continuous เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประกอบด้วย   S+ (is/am/are)+V.-ing แต่ก็ยังมีกริยาบางตัวที่เป็นข้อยกเว้น ห้ามเติม -ing เด็ดขาด ซึ่งกริยาเหล่านี้เรามักจะเห็นในรูปแบบธรรมดา  น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยว่าจะเติม -ing เพราะกรียาที่เติม -ing ส่วนใหญ่จะมีความหมายว่า กำลัง… เช่น running = กำลังวิ่ง eating = กำลังกิน เป็นต้น  พูดแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำไหนบ้างที่ห้ามใช้กับ Present Continuous […]

Read Article →