ขอคิดดูก่อน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ขอคิดดูก่อน หรือ ขอเก็บไปคิดดูก่อน เป็นประโยคที่น่าสนใจเพราะเป็นประโยคที่ช่วยให้เราแสดงออกถึงการขอเวลาไปไตร่ตรองพิจารณาก่อน หรืออาจจะช่วยให้เราเอาตัวรอดออกมาจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากก็เป็นได้ (แถวบ้านเรียกว่าประโยคเอาตัวรอด 555+) ซึ่งแนน่อนว่าเรารู้ภาษาไทยพูดอย่างไงแต่ในภาษาอังกฤษล่ะ?! เกิดเจอฝรั่งจะพูดอย่างไงล่ะทีนี้ ไม่ยากอย่างที่คิดครั้งนี้จึงมานำเสนอประโยคนี้ในรูปแบบภาษาอังกฤษกัน ขอคิดดูก่อน หรือ ขอเก็บไปคิดดูก่อน ในภาษาอังกฤษ พูดได้แบบนี้เช่น “I will think about it” หรือ “I will consider about it” สำหรับสำนวน ที่เกี่ยวข้องก็คือ “sleep on it” ความหมายคือ to wait before making an important decision การรอการตัดสินใจที่สำคัญ การเอาไปใช้ก็ “I will sleep on it” เท่านี้เองทีนี้ก็นำไปใช้ได้อย่างสบายใจกันแล้วนะ