ขอคิดดูก่อน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ขอคิดดูก่อน หรือ ขอเก็บไปคิดดูก่อน เป็นประโยคที่น่าสนใจเพราะเป็นประโยคที่ช่วยให้เราแสดงออกถึงการขอเวลาไปไตร่ตรองพิจารณาก่อน หรืออาจจะช่วยให้เราเอาตัวรอดออกมาจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากก็เป็นได้ (แถวบ้านเรียกว่าประโยคเอาตัวรอด 555+) ซึ่งแนน่อนว่าเรารู้ภาษาไทยพูดอย่างไงแต่ในภาษาอังกฤษล่ะ?! เกิดเจอฝรั่งจะพูดอย่างไงล่ะทีนี้ ไม่ยากอย่างที่คิดครั้งนี้จึงมานำเสนอประโยคนี้ในรูปแบบภาษาอังกฤษกัน ขอคิดดูก่อน หรือ ขอเก็บไปคิดดูก่อน ในภาษาอังกฤษ พูดได้แบบนี้เช่น “I will think about it” หรือ “I will consider about it” สำหรับสำนวน ที่เกี่ยวข้องก็คือ “sleep on it” […]

Read Article →