การใช้ Whom และ Who

Whom และ Who ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ที่แปลว่า ใคร แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกัน หลายคนมักสับสนเมื่อนำไปใช้ วันนี้มาทำความเข้าใจว่า ทั้ง 2 คำนั้น มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร

  Whom จะทำหน้าที่เป็นกรรม ดังนั้น กรรมก็คือผู้ถูกกระทำ
  ตัวอย่าง

 • With whom did you have diner?
 • Whom did you invite?
 • She is the girl whom I love
 • Whom do you love?
  Who จะทำหน้าที่ประธาน นั่นคือ ประธานจะเป็นผู้กระทำกริยานั้น
  ตัวอย่าง

 • Who are you?
 • Who will be the winner this game?
 • John is a boy who is going to marry

ทีนี้เราก็พอจะแยกออกแล้วใช่ไหมว่า Whom และ Who นั้นทำหน้าที่ต่างกันแบบไหน แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่การนำไปใช้งานนั้นต่างกัน ดังนั้นทุกครั้งที่ทำข้อสอบ หรือเจอคำถามเกี่ยวกับ Whom และ Who ก็จะทำให้เราแยกแยะออกได้ง่ายขึ้นว่า Whom นั้นเป็นกรรม (Objective) ส่วน Who นั้นเป็นประธาน (Subject) เวลาใช้งานจึงวางไว้ตำแหน่งที่ต่างกัน และทำหน้าที่ต่างกันไปด้วย ลองสังเกตดู