การใช้ Whom และ Who

Whom และ Who ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ที่แปลว่า ใคร แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกัน หลายคนมักสับสนเมื่อนำไปใช้ วันนี้มาทำความเข้าใจว่า ทั้ง 2 คำนั้น มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร

  Whom จะทำหน้าที่เป็นกรรม ดังนั้น กรรมก็คือผู้ถูกกระทำ
  ตัวอย่าง

 • With whom did you have diner?
 • Whom did you invite?
 • She is the girl whom I love
 • Whom do you love?
  Who จะทำหน้าที่ประธาน นั่นคือ ประธานจะเป็นผู้กระทำกริยานั้น
  ตัวอย่าง

 • Who are you?
 • Who will be the winner this game?
 • John is a boy who is going to marry

ทีนี้เราก็พอจะแยกออกแล้วใช่ไหมว่า Whom และ Who นั้นทำหน้าที่ต่างกันแบบไหน แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่การนำไปใช้งานนั้นต่างกัน ดังนั้นทุกครั้งที่ทำข้อสอบ หรือเจอคำถามเกี่ยวกับ Whom และ Who ก็จะทำให้เราแยกแยะออกได้ง่ายขึ้นว่า Whom นั้นเป็นกรรม (Objective) ส่วน Who นั้นเป็นประธาน (Subject) เวลาใช้งานจึงวางไว้ตำแหน่งที่ต่างกัน และทำหน้าที่ต่างกันไปด้วย ลองสังเกตดู

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.