Who และ Whom ต่างกันอย่างไร

เรื่องระหว่าง Who และ Whom เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนมักใช้ผิดหรือยังไม่ค่อยเข้าใจ ครั้งนี้เราจะมีหลักการใช้ Who และ Whom มาฝากพร้อมตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น Who จะเป็นประธาน (Subject) เช่น Jack is the man who teaches me English. Who did you give the paper to? […]

Read Article →

ข้อความเอาตัวรอดเมื่อต้องคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าใครมีเหตุจำเป็นจะต้องได้คุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วกังวลใจพูดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไง กลัวพูดไปจะ งงๆ ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ใจเย็นๆกันก่อนนะ เริ่มที่การตั้งสติก่อน เพราะไม่มีอะไรยากเกินไปหรอก คุณต้องเชื่อตัวคุณเองว่าทำได้ แล้วคุณจะทำได้ อย่างน้อยๆ ถ้าวันนี้คุณมาอ่านข้อความเอาตัวรอดเมื่อต้องคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไว้ วันนึงที่คุณจำเป็นต้องใช้มัน คุณจะนึกถึงบทความนี้ได้ เอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีข้อความอะไรบ้าง ถ้าคุณต้องเป็นคนที่เริ่มติดต่อโทรไปหาก่อน สามารถใช้ประโยคนี้ได้ Hello This is (ชื่อคุณ) speaking Good afternoon This is (ชื่อคุณ) speaking Good morning […]

Read Article →

หลักการจำง่าย ของ Question words

Question words เป็นคำถามในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ ว่าคำถามแบบไหนถามเรื่อง คน เวลา หรือสถานที่ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคคำถาม หรือถ้าใครเตรียมตัวที่จะสอบ TOEIC เหล้าคำถาม Question words มักจะออกบ่อยใน Part การฟัง เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าคำถามแบบไหน ใช้กับอะไรก็จะเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามได้ดีมาก มาดู หลักการจำ Question words กัน Question words ความหมาย ตัวอย่าง who […]

Read Article →

การใช้ Whom และ Who

Whom และ Who ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ที่แปลว่า ใคร แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกัน หลายคนมักสับสนเมื่อนำไปใช้ วันนี้มาทำความเข้าใจว่า ทั้ง 2 คำนั้น มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร Whom จะทำหน้าที่เป็นกรรม ดังนั้น กรรมก็คือผู้ถูกกระทำ ตัวอย่าง With whom did you have diner? Whom did you invite? […]

Read Article →