การใช้ The

การใช้ the มักจะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะหรือเจาะจง เท่านั้น เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าคำนามคำไหนเฉพาะเจาะจงบ้างเพื่อจะได้ใส่ the ได้อย่างถูกวิธี เราสามารถสังเกตได้ด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้

– สังเกตคำนามที่มีการขยายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยบอกรายละเอียดว่า ทำอะไร ที่ไหนเพิ่มข้อมูลต่างๆให้ เราสามารถนำ the มาใช้ได้

ตัวอย่างประโยค The girl whom you saw is my sister.
เด็กผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นเป็นน้องสาวของฉันเอง (สังเกตุว่าจะเน้นคำนามที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจึงใส่ the หน้าคำนาม girl)

– จะใช้ the กับคำนามที่มีสิ่งเดียวในโลก เช่น the sun , the world เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้ the อาจใช้กับสำนวนต่างๆได้อีกด้วย  อาทิสำนวนที่เราได้ยินบ่อย listen to the radio. และยังใช้ the กับเครื่องดนตรี เช่น the paino ,the guitar เป็นต้น แต่จะไม่ใช้ the กับมื้ออาหาร breakfast, lunch, dinner เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเจาะจงขึ้นมานั่นเอง