การใช้ a an นอกเหนือจากกรณีปกติ

ในการใช้ a หรือ an นั้น ปกติเราจะใช้กับคำนามนับได้ ที่ไม่ได้เจาะจง นอกจากนั้นแล้วเรายังใช้ a หรือ an กับกรณีต่างดังต่อไปนี้อีกด้วยนะ

ใช้เวลาบอกอาการป่วย
I have a cold.
Wichai has a headache.
Panada has a stomachache.

ใช้เวลาบอกอาชีพของคนนั้นๆ
I am an engineer.
He is a doctor.

บอกถึงเชื้อชาติ
He is an Italian.
She is a Turkish.
I am an Japanese.

ใช้เวลาบอกถึงศาสนา หรือ แนวความคิด
He is a Buddhist.
She is a Christian.
Wanida is a Muslim.
He was a communist.
He was a conservative.

กระแสนิยม
I am a vegan.
He is a gamer.
He is a biker.
She is a hipster.
She is an environmentalist.

เพื่อนๆก็ลองนำเอาการใช้ a หรือ an นั้น ไปปรับใช้ในการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันได้นะ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.