การเป็นนักศึกษา Volunteer ในต่างแดน

ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการเป็น Volunteer หรืออาสาสมัคร ในต่างแดนกัน  เพราะที่ต่างประเทศนั้นนักศึกษานิยมร่วมการทำงานอาสาสมัครกันมาก เพราะการเป็นอาสาสมัครนั้นนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้าน เช่น ภาวการณ์เป็นผู้นำ การสื่อสาร การจัดการ แล้วถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติ ก็จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกขั้นด้วย สำหรับครั้งนี้เราจะพูดถึงอาสาสมัครในรั้วมหาวิทยาลัย Deakin แบบคร่าวๆและจากประสบการณ์ของเราที่ได้ทราบมา เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับที่ Deakin นั้นจะแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 DUSA : จะเป็นในลักษณะกลุ่มสมาคมสโมสรนักศึกษาที่รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันทำสิ่งดีๆ พัฒนามหาวิทยาลัย กลุ่มนี้จะมีสมาชิกเป็นจำนวนมาก และครอบคลุมทั้งสถาบันสอนภาษา DUELI และ ทั่วมหาวิทยาลัย Deakin โดยคนที่เป็นอาสาสมัครในกลุ่มนี้จะดูค่อนข้าง Inter หน่อย เพราะจะช่วยเหลือได้ในวงกว้าง และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากกว่า แต่นักเรียนในศูนย์ภาษาก็สามารถเป็นได้นะ แต่โดยมากจะเห็นเป็นสมาชิกกับทางสโมสร DUSA มากกว่า ซึ่งการเป็นสมาชิกก็ยังแบ่งเป็นอีกหลายระดับอีก แต่ละระดับก็จะมีสิทธิประโยชน์พึงได้ต่างกัน และการเป็นสมาชิกในสโมสรนี้ก็จะเป็นได้ตั้งแต่ฟรีไปจนถึงมีค่าใช้จ่ายต่างๆ

กลุ่มที่ 2 DUELI Volunteer : กลุ่มนี้จะเป็นอาสาสมัครที่เฉพาะตัวลงมากว่า DUSA เพราะจะเป็นกลุ่มที่ดูแลและให้ความสำคัญกับสถาบันสอนภาษา DUELI เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่ากิจกรรมงาน การแข่งขันภายใน การออกแบบธีมงานกิจกรรม การพานักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศ การทัวร์ในเมืองต่าง หรือประชาสัมพันธ์อื่นๆ ภายในสถาบัน ทางทีมอาสาสมัคร DUELI จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด โดยผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสาสมัคร DUELI ได้นั้นก็ควรจะเป็นนักศึกษาใน DUELI แต่ก็ไม่ได้ห้ามนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Deakin มาสมัครนะก็จะเห็นว่ามีมาช่วยบ้าง และถ้าใครได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานดูแลในช่วงเวลานั้นๆ ก็อาจจะมีค่าตอบแทนให้ด้วยบ้างเล็กน้อย

จากการเป็นอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยนั้น จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และในบางครั้งนักศึกษาอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะได้รับรางวัลประกาศนียบัตร เก็บไว้เป็นที่ระลึก สิ่งเหล่านี้จะมีผลในเชิงการสมัครงานที่ต่างประเทศด้วยเพราะในต่างประเทศผู้ประกอบการ หรือบริษัทแต่ละที่ จะรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยดูกิจกรรมและการเป็นอาสาสมัครในที่ต่างๆเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากการทำกิจกรรมและการเป็นอาสาสมัครจะเป็นตัวโชว์ด้านความสามารถ ความรับผิดชอบและการทุ่มเทอุทิศตนให้กับสังคมนั่นเอง

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Volunteer (N.) แปลว่า อาสาสมัคร, ผู้สมัคร

Volunteer (V.) แปลว่า รับอาสาสมัคร คำเหมือน step forward, offer